Pro zájemce o prodej

 

Kontakt pro zájemce o nákup výrobků Správy Národního parku Šumava určených k dalšímu prodeji:

 

Jana Zvettlerová, jana.zvettlerova@npsumava.cz, 388 450 216, 731 530 542

Jitka Nekolová, jitka.nekolova@npsumava.cz, 388 450 216, 731 530 379