Šumavská rašeliniště AJ

Dostupnost: skladem

Přidat do košíku

390 Kč bez DPH

429 Kč s DPH

kus

Kniha vhodná pro zájemce o šumavskou přírodu i odbornou veřejnost.

Publikace je rozdělena do dvou základních částí: Rašeliniště jako ekologický fenomén a Rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují vedle bohaté fotografické dokumentace ještě četné kresby a schémata.

Pro předmluvu ke knize byl vybrán úryvek z díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická, a provází ji i několik jeho dřevorytů, inspirovaných šumavskými rašeliništi. Váchalovi byla publikace také věnována, a to při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí.

Ekologické zákonitosti života rašeliniště jsou názorně charakterizovány a ilustrovány na příkladech mnoha specifických rostlin a živočichů, zejména hmyzu. V závěru knihy je připojen také obrazový přehled všech významných mokřadních rostlin na šumavských rašeliništích a jejich rozšíření, i stručný slovníček odborných termínů k ekologii rašelinišť.

Publikace si klade za skromný cíl rozšířit doposud nevelký počet ucelených děl zpracovávajících tento jedinečný fenomén Šumavy. Zvolená populárně naučná forma ji předurčuje zájmu i širší veřejnosti.

 


 

  • Offers substantial information on Šumava peatlands accompanied by high-quality photographs
  • Describes different types of mires and peatlands located in Šumava along with their flora and fauna
  • Highlights the conservation value of individual mire sites as well as the peatland complexes of Šumava

 

The peatlands of Šumava form part of the most remarkable and unique natural features of the central European landscape. These wild areas, preserved since the last ice age, remain the last islands of northern wetland types in the Czech landscape.

The book is divided into two parts: the first part presents peatlands as an ecological phenomenon – the basic ecological rules and strategies of life in peatlands – and gives a wide range of examples of typical plants and animals (especially insects) inhabiting peatlands; and the second part – Peatlands in the Šumava landscape – acquaints the reader with the most important mire sites in Šumava. The book includes a brief description of all important wetland plants found in Šumava mires, each plant species being accompanied by a photograph. The book is rich in illustrations, together with photographs, drawings and diagrams.

This book celebrating the unique ecosystem of peatlands uses as a foreword an excerpt from a book published in Czech (and so far translated only to German) with the title “Šumava: dying and romantic” by the phenomenal Czech artist and mystic Josef Váchal. The book also includes reproductions of several woodcuts by the artist, who was inspired by the Šumava landscape, and is devoted to the memory of Josef Váchal who died 40 years ago.

The popular-scientific style used makes this book suitable for those with a deeper interest in Šumava’s nature. Its natural values are presented within the context of the human influence on the development of this still rather well-preserved and unique landscape.


Počet stran: 212 (formát 201 x 241 mm)

ISBN: 978-80-87257-08-1